ESTP

 

Educational Sciences: Theory & Practice is an international scientific journal for the publication of research and studies covering all aspects of education and education-related issues.

The aim and scope of the journal is to research topics that are of international and national significance across educational contexts in terms of design, method, and/or findings of the research. The journal’s goal is to aid and facilitate national, international, and interdisciplinary scientific communication, to strengthen the links between scientific research and management policy in Turkey, and to stimulate and enhance the quality of debate. Representing an interdisciplinary forum for the exchange of recent data and expert opinions, it reflects the importance of a comprehensive approach to education in Turkey.

Educational Sciences: Theory & Practice publishes peer-reviewed research reports on education, bringing together research conducted within a variety of different disciplines. Articles include theoretical, philosophical, and political essays; research papers; research on education; case reports; and historical research related to any educational issue.

Studies that clearly contribute to the current knowledge of education and its effects on institutions, society, and social policy are given priority. Scholarly commentaries on topical issues and systematic reviews are also encouraged.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) dergisi eğitim bilimleri alanında yayım yapan hakemli, akademik bir dergidir. KUYEB eğitim ile ilgili araştırmalar ve organizasyonlar yapan, yayınlar üreten ve danışmanlık hizmeti sunan EDAM’ın (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi) süreli yayınıdır.

KUYEB, eğitim kapsamına girebilecek; eğitim bilimleri alanında güncelliğini muhafaza eden bütün konularda, araştırma bulguları ve tasarımı uluslararası eğitim bilimleri camiası açısından önem taşıyan nitelikli çalışmalar yayımlar.

Kuramsal çerçevesi güçlü, ilgili alanyazını ele alınan konu ile eleştirel şekilde ilişkilendirmiş, araştırma dizaynı ve analizleri iyi yapılandırılmış, ulusal ve ileri araştırmalara ve politika uygulamalarına yönelik öneri ve sonuçlar içeren çalışmalara öncelik tanınmaktadır.

KUYEB’de eğitim konusunu kuramsal açıdan ele alan ve konusuna pratik açılımlar sağlayan çalışmalara yer verilmektedir. Bu çerçevede farklı disiplinlerden özgün araştırmalar, deneysel ve klinik çalışmalar, politika analizleri ve vaka bildirimleri yayımlanmaktadır.