Bildiriler

Uluslararası Sempozyum Bildirileri

 1. Parlak S.,  & Eksi H. (2017, February). A Study of The Moral Identity and Perception Of Crime Of Girls Who Come In To Contact With Justice In The Context Of Feminist Ethics. XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences’da sunulan sözlü sunum bildiri, Catania, İtalya.
 2. Sayın M. & Eksi H. (2017, February). The Prediction Level of Self-Compassion and Self-Forgiveness on Coping Strategies among University Students. XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences kongresinde sunulan sözlü sunum bildiri, Catania, İtalya.
 3. Eksi H., &  Sayın M. (2016, May). The Adaptation of Religious Coping Scale into Turkish Language A Study of Bilingual Equivalence Validity and Reliability. AGP Humanities and Social Sciences Conference kongresinde sözlü sunum bildiri, Berlin, Almanya.
 4. Dinçer D., & Eksi H. (2016). Building the bonds of love in the little prince. International Conference on Research in Education and Science kongresinde sunulan sözlü sunum bildiri, Bodum, İstanbul.
 5. Demirci I., Eksi H., & Kardas S. (2016). Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli PERMA Ölçegi’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirligi. I. Avrasya Posiztif Psikoloji Kongresi’ne sunulan sözlü sunum bildiri, İstanbul.
 6. Eksi H., & Bakiler E. (2016). Devlet Hastanelerindeki Manevi Bakım Hizmetlerinin Fenomenolojik Bir Analizi. I. Uluslararasi Manevi Danismanlikve Rehberlik Kongresi’nde sözlü sunum bildiri, İstanbul.
 7. Eksi H., Parlak S., Sevim E. (2016). Investigation of the Relationship between Personality Traits Cognitive Closure and Authoritarian Tendencies. AGP Humanities and Social Sciences Confernce, Berlin, Almanya.
 8. Ekşi H., Canel A., N., & Yaman K., G. (2016, Ocak) Emotion regulation strategies for Twins’ Mothers, International Conference on Arts, Social Sciences, Business and Education kongresinde sunulan sözlü sunum bildiri, Orlando, USA.
 9. Ekşi H., Akdağ C., & Yaman K., G. (2016, Mayıs). Akademisyenlerin aldatma eğiliminin yordayıcısı olarak evliliklerinde algıladıkları mutluluk düzeyi, 7th International Congress on New Trends in Education kongresinde sunulan sözlü sunum bildiri, Antalya.
 10. Ersoy F., & Eksi H. (2016). The Profile of Teacher in Movies. 8th World Conference on Educational Sciences kongresinde sunulan sözlü bildiri, Madrid, İspanya.
 11. Sevim E., & Ekşi H. (2015, August). A Study of Teaching and Learning Conceptions and Cognitive Flexibility of Classroom Teachers In Terms of Inclusion and Self-Efficacy Prediction Levels. Paper presented at The International Conference on the Changing World and Social Research I, Barcelona, Spain.
 12. Ekşi H.,& Özcan Z. (2015, Ekim). Interpersonal Schema and Psychological Resilience Among High School Students. Paper presented at International Teacher Education Conference 2015, St. Petersburg, Russia.
 13. Ekşi, H. (2014, Ekim). The evaluation of Turkish character education programs. Paper presented 21st National Forum on Character Education, Washington DC, US.
 14. Ekşi, H, & Dilber Y. (2014, Şubat). Analyzing the cyber bullying and victimization among adolescents in the framework of shame/guilt and revenge. Paper presented International Teacher Education Conference 2014, Dubai, United Arab Emirates.
 15. Ekşi, H. (2012, Kasım). Character School: A Turkish Character Education Initiative. Paper presented 19th  National Forum on Character Education, Washington DC, US.
 16. Ekşi, H., & Pamuk, A. (2012, Nisan). Ulus Devlet Paradigması ve Sosyal Bilgiler Öğretimine Yansımaları. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, İstanbul.
 17. Ekşi, H. (2010, Mayıs). Değerler eğitimine gelişimsel yaklaşım. Değerler Eğitimi Uluslararası Konferansı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul,
 18. Ekşi, H. & Katılmış, A. (2008, Kasım). Üsküdar Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinin hizmet alan ailelerin bakış açısıyla değerlendirilmesi. Uluslararası VI. Üsküdar Sempozyumuna sunulan sözlü bildiri, Üsküdar Belediyesi, İstanbul.
 19. Ekşi, H., & Canel A. N. (2005, July). The roles of personality traits and coping styles in response to interpersonal conflicts among police candidates in Turkey. Paper presented at 26th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Halle, Germany.
 20. Dilmaç, B., Otrar, M., & Ekşi, H. (2001, July). Sources of stress, coping, and psychological well-being among Asian Turkish Republics’ students in Turkey. Paper presented at The 22nd International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Palma de Mallorca, Spain.

Ulusal Sempozyum Bildirileri

 1. Ekşi, H., Türk T., Dinçer, D, Yavuz, Birben, F. (2016). Bağlamsal aile terapisi perspektifinden göç olgusu. VI. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Gaziantep, Türkiye.
 2. Ekşi, H. (2016). Değerler Eğitimini Yeniden Düşünmek. II. Ulusal Eğitim Kongresinde Çağrılı Konuşma,
 3. Ekşi, H. (2013, Ekim-Kasım). Değerler eğitimini yeniden düşünmek. I. Ulusal Eğitim Kongresinde Çağrılı Konuşma, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi. Konya.
 4. Ekşi, H., Kesici, Ş., Girgin-Büyükbayraktar, Ç. ve Özteke, H.İ.  (2013, Ekim-Kasım). Cinsiyetin insani değerler etkisi. I. Ulusal Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi. Konya.
 5. Ekşi, H. (2013, Ekim-Kasım). Değerler eğitimini yeniden düşünmek. I. Ulusal Eğitim Kongresinde Çağrılı Konuşma, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi. Konya.
 6. Ekşi, H., Yüksel, M., Otrar, M, Canel, A., N. (2012, Eylül). Türkiye`de Anne Baba Eğitimlerine Yeni Bir Boyut: Aile Okuryazarlığı. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul
 7. Ekşi, H., Alpay, A. (2012, Eylül). İlköğretim Okullarında Finansman İle İlgili Okul Müdürlerinin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul
 8. Ekşi, H., Karakan, F., N. (2012, Eylül). Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Bir Grup Okul Öncesi Çocuğa Uygulanan Ortak Dikkat Eğitimi Destek Programının Etkililiği. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul.
 9. Ekşi, H., Dinler, C. (2012, Eylül). İlköğretim I. Kademe İle II. Kademe Öğrencilerinin Aynı Binada Eğitim Görmelerinin Paydaşlarca Değerlendirilmesi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul.
 10. Özünal, D., Ekşi, H. (2012, Eylül). Bir Grup Yetişkine Uygulanan Olumlu Düşünme Eğitimi Programının Etkinliğinin Sınanması. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul.
 11. Ekşi, H., Andiç, T. (2012, Eylül). İlköğretim 8. Sınıf Matematik Dersi Permütasyon Kombinasyon Konusunun Bilgisayar Destekli Öğretiminin Öğrenci Erişi Düzeylerine ve Tutumlarına Etkisi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul.
 12. Ergin, D., C., Ekşi, H. (2012, Eylül). Okul Öncesi Eğitimdeki Bir Grup Çocuğa Uygulanan Değerler Eğitimi Programının Sosyal Becerilere Etkisi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul.
 13. Ekşi, H., Kahraman, Z. (2012, Eylül). Bir Evlilik ve Aile Hayatı Eğitim Programının Evli Kadınlarda Evlilik Uyumuna ve Aile Sistemine Etkisi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul.
 14. Ekşi, H. (2010, Nisan). Kimlik ve kişilik gelişimi. Anadolu Öğretmen Liseleri Eğitim Kongresi, Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi, İstanbul.
 15. Ekşi, H. & Şenol, M. (2005, Eylül).İstanbul ili çevik kuvvet şube müdürlüğünde görevli polis memurlarının başaçıkma tarzlarıyla sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresinde sunulan bildiri, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 16. Ekşi, H., Otrar, M.,& Yukay, M. (2003, Haziran). Ön ergenlik dönemindeki ergenlerin yoksulluk, öz saygı ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. 1. Yoksulluk Sempozyumunda Sunulan Bildiri, Deniz Feneri Derneği,İstanbul.
 17. Ekşi, H., & Durmuş, A. (2003, Nisan). Gençler ve karakter eğitimi: Pilot uygulama. Gençlik Dönemi ve Eğitimi Sempozyumunda sunulan bildiri, Bursa.
 18. Ekşi, H. (2003, Mart). Psikolojik danışmanların Karakter eğitiminde rolü. V. Rehberlik Sempozumunda sunulan bildiri, AR-EL Koleji, İstanbul.
 19. Ekşi, H. (2002, Mayıs). Etkili karakter eğitimi müfredatı için stratejiler. Uluslar arası Katılımlı 2000’li yıllarda1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumunda sunulan poster bildiri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
 20. Kulaksızoğlu, A.,Ekşi, H., Dilmaç B. & Otrar M. (2002, Mayıs). Uyum ölçeği üniversite formu’nun dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslar arası Katılımlı 2000’li yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumunda sunulan bildiri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
 21. Ekşi, H. (2001, Ekim). Karakter eğitimi: Anne-babalar için stratejiler. Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmetiçi Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitim seminerinde sunulan bildiri, İstanbul.
 22. Ekşi, H. &Otrar, M. (2000, Eylül). Lise türleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki. IX. Eğitim Bilimleri Kongresinde Sunulan Bildiri, Erzurum.