Dersler

LİSANS

Kaynak Tarama ve Rapor Yazma

Duyum ve Algı

Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Gelişim Psikolojisi [Çocuk ve Ergen Psikolojisi)

Kişilik Kuramları

Bilişsel Psikoloji

Psikoloji Akımları

Sosyal Psikolojisi

Duyuşsal Alan Eğitimi

 

LİSANS ÜSTÜ

Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri -YL

Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Uygulamaları -YL

Bilgisayar Uygulamalı İstatistik -YL

Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışmanlık YL

Öğrenme ve Öğretimde Teori ve Modeller-YL

Araştırma Semineri- YL

İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri- Dr.

İleri Araştırma Yöntemleri ve İstatistik- Dr.

Kültür ve Psikolojik Danışmanlık- Dr.

Manevi Danışmanlık (Dr.)