Kitaplar

  Ekşi H., Kaya Ç. (Ed.) (2016).  Manevi yönelimli psikoterapi ve psikolojik danışma: İstanbul: Kaknüs.

  Eksi H., Katılmış A., (2016). Uygulama örnekleriyle değerler eğitimi. Ankara: Nobel Yayınevi.

  Ekşi H., Hatun O., Birben Y., F.,, Kalkan Y., G., Türk T., Güldal T., Ş., Ulaş E. (2016). Yeniden doğmak: Böbrek nakli olan hastaların psikososyal süreçleri. Ankara: Nobel.

  Çelik, H., Eksi, H. (2015). Gömülü teori Nitel desenler.  İstanbul: Edam.

  Ekşi, H. ve Katılmış, A. (2015). Karakter eğitimi el kitabı (5. Baskı).  Ankara: Nobel.

  Durmuş, A., Ekşi, H., Işılak-Durmuş, H. Otrar, M., Karatekin, N. ve Koç-Yıldırım, P. (2014). Helik değerler eğitimi anne baba kitabı –set-. İstanbul: Edam Yayınları.

Dilmaç, B. ve Ekşi, H. (Ed.). (2014). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem A.
Durmuş, A., Ekşi, H., Işılak-Durmuş, H. Otrar, M., Karatekin, N. ve Koç-Yıldırım, P. (2013). Perese değerler eğitimi öğretmen kitabı 10: Özdenetim. İstanbul: Edam Yayınları.
  Durmuş, A., Ekşi, H., Işılak-Durmuş, H. Otrar, M., Karatekin, N. ve Koç-Yıldırım, P. (2013). Perese değerler eğitimi öğretmen kitabı 9: Saygı. İstanbul: Edam Yayınları.
  Durmuş, A., Ekşi, H., Işılak-Durmuş, H. Otrar, M., Karatekin, N. ve Koç-Yıldırım, P. (2013). Perese değerler eğitimi öğretmen kitabı 8: Sabır. İstanbul: Edam Yayınları.
Durmuş, A., Ekşi, H., Işılak-Durmuş, H. Otrar, M., Karatekin, N. ve Koç-Yıldırım, P. (2013). Perese değerler eğitimi öğretmen kitabı 7: Doğruluk. İstanbul: Edam Yayınları.
Durmuş, A., Ekşi, H., Işılak-Durmuş, H. Otrar, M., Karatekin, N. ve Koç-Yıldırım, P. (2013). Perese değerler eğitimi öğretmen kitabı 6: Dostluk. İstanbul: Edam Yayınları.

  Durmuş, A., Ekşi, H., Işılak-Durmuş, H. Otrar, M., Karatekin, N. ve Koç-Yıldırım, P. (2013). Perese değerler eğitimi öğretmen kitabı 3: Adalet. İstanbul: Edam Yayınları.
  Durmuş, A., Ekşi, H., Işılak-Durmuş, H. Otrar, M., Karatekin, N. ve Koç-Yıldırım, P. (2011). Perese değerler eğitimi öğretmen kitabı 2: Yardımseverlik. İstanbul: Edam Yayınları.
  Durmuş, A., Ekşi, H., Işılak-Durmuş, H. Otrar, M., Karatekin, N. ve Koç-Yıldırım, P. (2011). Perese değerler eğitimi öğretmen kitabı 1: Sorumluluk. İstanbul: Edam Yayınları.
  Ayhan, H., Dodurgalı, A., Köknel, Ö., Yavuzer, H., Kulaksızoğlu, A., Ekşi, H. (2010). Çocuk ve Ergen Eğitiminde Anne Baba Tutumları (2. Baskı). İstanbul: Timaş.
  Meriç, Ü., Gezgin, F., Ekşi, H. ve diğr. (2010). Türkiye’de Ergen Profili 2008 : Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü.
  Ekşi, H. & Yaman, E. (2010). Çocuk ve ergende şiddet. İstanbul: Kaknüs.
Şentürk, M., Durmuş, A. Ekşi, H., Yaman, E., Yaman, H.  & Otrar, M., (2010). Çocuğa ve gençliğe yönelik programlar ve çocuğa yönelik programlarda yayınlanan reklâmlar (içerik analizi) araştırması. Ankara: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, ISBN:978-975-19-4484-9.
  Şentürk, M., Ekşi, H., Erkilet, A., Otrar, M.,Durmuş, A. Sunar, L. ve diğ. (2008). Medya profesyonellerinin ve medyanın aile algısı.Ankara: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Kitap Bölümleri

  1. Dinçer, M., Ekşi, H. (2016). Manevi Danışma için Çözülmesi Gereken Meseleler Manevi Yönelimli Psikoterapi ve Psikolojik Danışma içinde, İstanbul: Kaknüs,
  2. Ekşi, H. (2016). Karakter eğitimi nedir ve niçin karakter eğitimi. Kara Tahtayı Aşmak: Öğrenci merkezli Öğretmenlik içinde, İstanbul: Edam Yayınları.
  3. Ekşi H., Kaya Ç. (2016). Maneviyat ve Psikolojik Danışma, Manevi Yönelimli Psikoterapi ve Psikolojik Danışma içinde İstanbul: Kaknüs Yayınları.
  4. Otrar, M., Ekşi, H. & Durmuş, A. (2014).Sınıfın fiziksel yapısı ve organizasyonu. B. Dilmaç ve H. Ekşi (Ed), Sınıf yönetimi içinde. Ankara: Pegem A
  5. Ekşi, H. (2014). Sınıfta karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler. B. Dilmaç ve H. Ekşi (Ed.), Sınıf yönetimi içinde. Ankara: Pegem A.
  6. Ekşi, H. (2013). Karakter eğitimi nedir? ve niçin karakter eğitimi. H. Işılak & A. Durmuş (Ed.), Kara tahtayı aşmak: Öğrenci merkezli öğretmenlik (5. Baskı, gözden geçirilmiş, yenilenmiş) içinde. İstanbul: Edam Yayınları.
  7. Ekşi, H. (2010). Psiko-pedagojik açıdan oyuncaklar. E.Yaman (Ed.), Tarihi İstanbul oyuncakları içinde (s. 71-94). İstanbul: İBB.
  8. Ekşi, H. (2003).Karakter eğitimi: Anne babalar için stratejiler. Evin okula yaklaştırılması ve değişen anne baba rolleri içinde (II. Cilt-Eğitim ve İletişim, s. 193-193). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
  9. Ekşi, H. (2002).  Din Eğitimi, Gençlik ve Kişilik, Gençlik Din ve Değerler Psikolojisi içinde, Ankara: Ankara Okulu Yayınları,