İdari ve Mesleki Görevler

 

 İdari Görevler

 • Marmara Üniversitesi Senato Üyesi 2014-
 • Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 2013-
 • Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2008- 2011
 • Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 2007- 2010
 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü PDR, EYD ve Halk Eğitimi Programları Erasmus ve Socrates Koordinatörü 2006-2010
 • Fakülte Uygulama Koordinatörü Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi         2005- 2012
 • Fakülte Uygulama Koordinatör Yrd., Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 2002- 2005

 

 •  Bilim, Danışma ve Değerlendirme Kurulu Üyeliklerinden Seçmeler
  • Bilim Kurulu üyesi, 1.Eğitim Kongresi, 28- 30 Kasım, 2014.
  • Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu, 29 Eylül- 1 Ekim 2014, İstanbul.
  • Bilim Kurulu üyesi, 5. Ulusal PDR Uygulama Kongresi, Afetler, Travmalar ve Psikolojik Danışma. 4-6 Aralık 2014, Antalya.
  • Bilim Kurulu üyesi, International Symposium, New Issues on Teacher Education, May 9-11, 2013, Hacettepe University, Ankara.
  • Bilim Kurulu Üyesi, VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 15-15 Mayıs 2013, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
  • Bilim ve Değerlendirme Kurulu Üyesi, I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, İstanbul.
  • Hakem Kurulu Üyesi, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi, 27-29 Mayıs 2011, İstanbul.
  • Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi, 21. Yüzyılda Türkiye’nin Eğitim Ve Bilim Politikaları Sempozyumu, 10-11 Aralık 2011, Ankara.
  • Bilim Kurulu Üyesi, III. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 10-12 Aralık, 2010, Ankara.
  • Bilim Kurulu üyesi, 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1-3 Eylül 2008.
  • Bilimsel Değerlendirme Komitesi, Tarih Eğitimcileri Uluslararası Araştırma Ağı -HEIRNET Konferansı, 10 – 12 Eylül 2007, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
  • Düzenleme Kurulu Üyeliği, I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, 23-25 Eylül 2004, Marmara Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı & Çocuk Vakfı.
  • Teknik Komite Kurulu Üyeliği, Uluslararası Katılımlı 2000’li yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, 29-31 Mayıs 2002, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi.